(1/3)
50 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Askenazy, Szymon  

[Pomoc]
/
1 Łukasiński. T. 1-2 / Askenazy, Szymon 20xx
2 Marian Kukiel. Historyk w swiecie polityki / Habielski, Rafał (1957-) [Red.] 2010
3 Szymon Askenazy [1865-1935]. Historyk, dydaktyk, optymista mimo przeciwieństw / Kempiński, Łukasz 2008
4 "Historyk sługą narodu". Poglądy Adama Naruszewicza, Joachima Lelewela, Tadeusza Korzona i Szymona Askenazego / Maternicki, J. 2008
5 Comparing Polish Historiography on the Petersburg Empire. Second Republic - People's Republic - Exile / Stobiecki, Rafał 2007
6 Szymon Askenazy (1865-1935) / Maternicki, J. 2007
7 Szymon Askenazy (1865-1935) / Wróbel, Piotr J. 2006
8 Jeszcze o dacie urodzin Szymona Askenazego / Filipowicz, Mirosław 2006
9 Książę Józef Poniatowski 1763-1813 / Askenazy, Szymon 2006
10 Napoleon a Polska. [T.] 1: Upadek Polski a Francya / Askenazy, Szymon 2006
11 Szymon Askenazy. Wielki Polak wyznania mojżeszowego / Nurowski, Marcin 2005
12 Szkoła Szymona Askenazego / Maternicki, Jerzy 2005
13 Żydzi i ich rola w dziejach Polski w pracach Szymona Askenazego / Guściora-Szeloch, Ewa 2004
14 Polska a Europa (1916) / Askenazy, Szymon 2004
15 Polnische Erfahrungen mit dem Totalitarismus / Śpiewak, Paweł 2003
16 Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814 / Gembarzewski, Bronisław 2003
17 Szymon Askenazy i jego miejsce w historii / Kosicka-Pajewska, Aleksandra 2002
18 Z dziejów recepcji literatury historycznej w Polsce: fenomen "Księcia Józefa Poniatowskiego" Szymona Askenazego / Hinc, Alina (-2002-2014-) 2002
19 Lwowskie tradycje Uniwersytetu Wrocławskiego / Ruchniewicz, Krzysztof (1967-) 2002
20 Gdańsk a Polska / Askenazy, Szymon 2001
...