(1/3)
57 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Bałaban, Majer  

[Pomoc]
/
1 Training a New Generation of Jewish Historians: Majer Bałaban's Seminar on the History of Polish Jews / Aleksiun, Natalia 2009
2 Majer Bałaban: Graetz und das polnische Judentum. Aus Anlass des 120sten Geburtstages des großen Historikers / Kozińska-Witt, Hanna (1957-) 2007
3 Z badań nad lwowskim okresem życia i działalności Majera Bałabana / Wierzbieniec, Wacław 2005
4 Profesor Majer Bałaban (1877-1942) / Horn, Maurycy (1917-2000) 2005
5 Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia 2005
6 "Eine Frage der nationalen und staatsbürgerlichen Ehre...": Majer Bałaban und die jüdische Wissenschaft in Warschau / Dold, Maria 2004
7 'A Matter of National and Civic Honour': Majer Bałaban and the Institute of Jewish Studies in Warsaw / Dold, Maria 2004
8 Die Wahrnehmung Majer Bałabans im polnischen Kontext / Dold, Maria 2004
9 Polish Jewish Historians Before 1918: Configuring the Liberal East European Intelligentsia / Aleksiun, Natalia 2004
10 Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów - wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni) / Adamczyk-Garbowska, Monika 2004
11 Majer Bałaban (1877-1942) und das Konzept einer polnisch-jüdischen Geschichte / Müller, Michael G. (1950-) 2003
12 W sprawie szkolnictwa dla Żydów w Królestwie Polskim / Bałaban, Majer 2001
13 Raport o żydowskich instytucjach oświatowych i religijnych na terenach Królestwa Polskiego okupowanych przez Austro-Węgry / Bałaban, Majer 2001
14 "Lepiej jest wykonać w jednej części Polski całą pracę niż w całej Polsce połowę lub wcale". Uwagi dotyczące sprawozdania prof. dr. Majera Bałabana o wizycie w polskich gminach żydowskich w czasie I wojny światowej / Schuster, Frank Michael 2001
15 Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu : 1304 - 1868 / Bałaban, Majer 19XX
16 Żydowskie miasto w Lublinie / Bałaban, Majer 1991
17 Majer Bałaban - czołowy historyk polskich Żydów / Goldberg, Jacob (1924-) 1991
18 Czarna kamienica i jej mieszkańcy / Charewiczowa, Łucja (1897-1943) 1990
19 Żydzi lwowscy na przełomie XVIgo i XVIIgo wieku / Bałaban, Majer 1989
20 Dzieje Żydów w Galicyí i w Rzeczypospolitej krakowskiej 1772 - 1868 / Bałaban, Majer 1988
...