(1/6)
114 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Bardach, Juliusz  

[Pomoc]
/
1 Dzieje Sejmu Polskiego / Bardach, Juliusz (1914-2010) [Red.] 2011
2 Juliusz Bardach (1914-2010) / Sobotka, Roman 2010
3 O Rzeczpospolitą : obojga narodów / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2010
4 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2009
5 Presje i opresje w "Zapiskach domowych" biskupa mudzkiego Macieja Wołonczewskiego / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2008
6 Adopcja w prawie litewskim XV i XVI wieku / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2007
7 Keli žodžiai iškiliausio Lietuvos istoriografo Juliuszo Bardacho devyniasdešimtmečio proga / Kiaupa, Zigmantas 2005
8 Jubileusz 90-lecia urodzin profesora Juliusza Bardacha / Kosman, Marceli 2005
9 Jubileusz 90-lecia urodzin profesora Juliusza Bardacha / Kosmann, Marceli 2005
10 W obiektywie nauki i w lustrze pamięci. (O uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku) / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2004
11 Kultura prawna w dorobku Profesora Juliusza Bardacha / Wąsowicz, Marek 2004
12 Bibliografia publikacji Profesora Juliusza Bardacha. Oprac. Wanda Sudnik 2004
13 Juliusz Bardach - lituanista / Kosman, Marceli (1940-) 2004
14 Da 90-goddzia prafesara Julijuša Bardacha / Kosman, Marceli (1940-) 2004
15 Robert Feenstra i jego "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis" / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2002
16 Studyi z gistoryi Vialikaga kniastva Litouskaga / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2002
17 [Recenzja] - Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku / Jakovenko, Natalìa [2001]
18 [Recenzja] - Listy 1946-1967 / Zaremba, Zygmunt [2001]
19 Themis a Clio, czyli prawo a historia / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2001
20 Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1800-1832 / Bardach, Juliusz (1914-2010) 2001
...