(1/4)
66 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Boras, Zygmunt  

[Pomoc]
/
1 [Recenzja] - Książęta opolscy i ich państwo / Sadowski, Tomasz [2008]
2 Historia gminy Komorniki / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2008
3 Rola i znaczenie badań regionalnych dla integracji środowiska i rozwoju kulturalnego regionu / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2008
4 Jan Klemens Branicki herbu Gryf / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2008
5 Historia Gminy Komorniki / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2008
6 Poczet hetmanów polskich i litewskich / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2008
7 Rola Pomorza Zachodniego w dobie wojny 13-letniej / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2006
8 Obrzeża nowożytnej Rzeczypospolitej. Kwestie wyznaniowe, społeczne i narodowościowe / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2005
9 Rola Pomorza Zachodniego w dobie wojny 13-letniej / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2004
10 Tradycje uniwersyteckie Poznania / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2003
11 Idea fundacji uniwersytetów w Polsce w epoce nowożytnej. Na przykładzie Wilna, Poznania i Lwowa / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2003
12 Szkoła miejska i kolegium jezuickie 1302-1773 / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2002
13 Od Akademii Poznańskiej (Wielkopolskiej) do gimnazjum filologicznego (1773-1815) / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2002
14 Jerzy Samuel Bandtkie i jego poglądy na polską oświatę na ziemiach zaboru pruskiego (1793-1806) / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2002
15 Wprowadzenie reformacji na Pomorzu Zachodnim / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2002
16 Hetman wielki koronny Franciszek Ksawery Branicki (1730-1819) / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2002
17 La petite Pologne à Paris (Mała Polska w Paryżu) / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2002
18 Świebodzin jako karta przetargowa wielkiej polityki europejskiej / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2002
19 Stosunki społeczno-ustrojowe na Pomorzu Zachodnim w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2000
20 Loitzowie - kupcy szczecińscy / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2000
...