(1/20)
391 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Borzyszkowski, Józef  

[Pomoc]
/
1 Zum immateriellen Kulturerbe der Kaschubei. Geschichte, Erforschung und Rezeption von Musik und Liedgut / Obracht-Prondzyński, Cezary (1966-) 2012
2 O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2011
3 Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku. T. 4 / Borzyszkowski, Józef (1946-) [Red.] 2010
4 Antropologia Kaszub i Pomorza : badania, kultura, życie codzienne / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2010
5 Stowarzyszenie odbudowy gotyckiego kośioła św. Jana w Gdańsku : (1992 - 2001) / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2010
6 Lech Bądkowski i Jerzy Pachlowski w tygodniku "Ziemia i Morze" 2010
7 [Recenzja] - Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006) / Obracht-Prondzyński, Cezary (1966-) [2009]
8 [Recenzja] - Ksiądz Tadeusz Glemma [1895-1958]. Profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego / Prokop, Krzysztof Rafał [2009]
9 [Recenzja] - Rocznik Toruński [2009]
10 Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946 roku / Herrmann, Paulus 2009
11 Kaszubi a Gdańsk, Kaszubi w Gdańsku / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2009
12 Gdy myślę Gdańsk 2009
13 Niemcy o Kaszubach w XIX wieku. Obraz Kaszubów w pracach G. L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera / Lorek, Gottlieb Leberecht (-1826-) 2009
14 Dzieje Lęborka. Praca zbiorowa / Borzyszkowski, Józef (1946-) [Red.] 2009
15 Acta Cassubiana / Borzyszkowski, Józef (1946-) [Red.] 2009
16 Elżbieta Zawacka (1909-2009) / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2009
17 O problematyce kaszubskiej na łamach "Rocznika Gdańskiego" 1927-2006 / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2009
18 Lech Bądkowski (1920-1984) - żołnierz, pisarz i obywatel - rzecznik Kaszubów i samorządnej Rzeczypospolitej / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2009
19 Halina Borzyszkowska (1929-2008) / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2009
20 Lech Bądkowski do Tadeusza Fiszbacha, sekretarza KW PZPR w Gdańsku. (Korespondencja z lat 1971-1973) / Bądkowski, Lech] 2009
...