(1/3)
55 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Chwalba, Andrzej  

[Pomoc]
/
1 Okupacyjny Kraków w latach 1939 - 1945 / Chwalba, Andrzej (1949-) 2011
2 Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989-2005 / Chwalba, Andrzej (1949-) 2010
3 Polsko 1989 - 2008 : dějiny současnosti / Chwalba, Andrzej (1949-) 2009
4 On the Polish-Lithuanian Commonwealth and Its Heritage. A Conclusion / Chwalba, Andrzej (1949-) 2009
5 Dziedzictwo zaborów / Chwalba, Andrzej (1949-) 2009
6 Collegium Maius / Chwalba, Andrzej (1949-) 2009
7 Historia powszechna. Wiek XIX / Chwalba, Andrzej (1949-) 2008
8 Nie ufam własnej pamięci. O tajemnicach Krakowa, carskiej i sowieckiej Rosji i nie tylko... (Rozmowy z Andrzejem Chwalbą) / Chwalba, Andrzej (1949-)] 2008
9 Codzienność listopadowa / Chwalba, Andrzej (1949-) 2008
10 Kalendarium dziejów Polski. Od prahistorii do 2006 roku / Chwalba, Andrzej [Red.] 2008
11 La place de la Pologne dans la politique de la Russie. Les Polonais et la Russie sur les terres enlevées par les Russes / Chwalba, Andrzej (1949-) 2007
12 Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918) / Chwalba, Andrzej (1949-) 2007
13 Józef Piłsudski - historyk wojskowości / Chwalba, Andrzej (1949-) 2007
14 O nowy kształt historycznych badań regionalnych - uwagi do tekstu Roberta Traby / Chwalba, Andrzej (1949-) 2007
15 Krakau - Die Erfahrung der Totalitarismen (1939-1989) / Chwalba, Andrzej (1949-) 2006
16 Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych / Chwalba, Andrzej (1949-) [Red.] 2006
17 Nie ufam własnej pamięci. O tajemnicach Krakowa, carskiej i sowieckiej Rosji i nie tylko... (rozmowy z Andrzejem Chwalbą) 2006
18 Imperium korupcji. W Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861-1917 / Chwalba, Andrzej (1949-) 2006
19 Polen und der Osten. Tausend Jahre Nachbarschaft / Chwalba, Andrzej (1949-) 2005
20 Polen und der Osten. Texte zu einem spannungsreichen Verhältnis / Chwalba, Andrzej (1949-) [Red.] 2005
...