(1/5)
87 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Gąsiorowski, Antoni  

[Pomoc]
/
1 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 / Gąsiorowski, Antoni (1932-) [Red.] 20XX
2 Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402 - 1541 / Gąsiorowski, Antoni (1932-) 2011
3 Szamotulska księga ławnicza z lat 1567 - 1579 / Gąsiorowski, Antoni (1932-) [Red.] 2010
4 Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509 - 1551 : Biblioteka Jagiellońska rkp. 259 / Gąsiorowski, Antoni (1932-) [Red.] 2010
5 Szamotuły : karty z dziejów miasta. Bd.12 / Gąsiorowski, Antoni (1932-) [Red.] 2009
6 Jerzy Wisłocki w mojej pamięci / Gąsiorowski, Antoni 2009
7 Fontes et historia : studia dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiego / Jurek, Tomasz (1962-) [Red.] 2007
8 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy / Gąsiorowski, Antoni (1932-) [Red.] 2007
9 Jubileusze dawnych Redaktorów Roczników Historycznych 2007
10 [Recenzja] - Regestr diecezjów" Franciszka Czaykowskiego czyli Właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784 [2006]
11 Szamotuły. Karty z dziejów miasta. [Cz.] 1 / Gąsiorowski, Antoni (1932-) [Red.] 2006
12 [Recenzja] - Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku / Nowak, Przemysław (1975-) [Red.] [2005]
13 [Recenzja] - 1464-1550 / Zbudniewek, Janusz [Red.] [2005]
14 Sport jako czynnik wychowania narodowego młodzieży polskiej na Litwie: (1919-1940) / Gąsiorowski, Antoni 2005
15 Pierwsi studenci odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego (1400/1401) / Gąsiorowski, Antoni (1932-) 2005
16 Roczniki Historyczne / Gąsiorowski, Antoni (1932-) [Red.] 2004
17 [Recenzja] - Kolory i struktury średniowiecza / Fałkowski, Wojciech [Red.] [2004]
18 Die Graduierten der Krakauer Universität im 15. Jh. im Lichte des "Liber promotionum Facultatis Artium in Universitate Cracoviensi" / Gąsiorowski, Antoni (1932-) 2004
19 Die Urkunden der weltlichen Gerichte im mittelalterlichen Polen / Gąsiorowski, Antoni (1932-) 2004
20 Walki o władzę w Poznaniu u schyłku wieków średnich / Gąsiorowski, Antoni (1932-) 2004
...