(1/3)
49 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Halicz, Emanuel  

[Pomoc]
/
1 [Recenzja] - Trójkat ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 / Beauvois, Daniel (1938-) [2005]
2 [Recenzja] - Powstanie '44 / Davies, Norman (1939-) [2004]
3 [Recenzja] - Niemcy w Polsce / Zybura, Marek (1957-) [2003]
4 [Recenzja] - Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei / Waldenberg, Marek [2001]
5 [Recenzja] - Łyczaków dzielnica za Styksem / Nicieja, Stanisław Sławomir [2000]
6 [Recenzja] - C. W. Smith og hans polske korrespondenter 1861-1879. En brevveksling / Flandrup, Paul [Red.] [1999]
7 [Recenzja] - Eine tragische Staatsgrenze. Geschichte der deutsch-polnischen Grenze von 1918-1945 / Gill, Arnon [1998]
8 [Recenzja] - Freiheitskämpfe der Polen im 19. Jahrhundert. Erhebungen - Aufstände - Revolutionen / Gill, Arnon [1998]
9 [Recenzja] - Polska na zakrętach dziejów / Tazbir, Janusz (1927-2016) [1998]
10 The useful fascist. Bolesław Piasecki, and the communist regime in Poland / Halicz, Emanuel (1921-2015) 1998
11 [Recenzja] - Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968 / Nalepa, Edward Jan [1997]
12 [Recenzja] - Joachim Lelewel / Kieniewicz, Stefan (1907-1992) [1994]
13 [Recenzja] - Wspomnienia z tułactwa / Zieliński, Józef Feliks [1994]
14 [Recenzja] - Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859-1862 / Ramotowska, Franciszka [1994]
15 [Recenzja] - Powstanie styczniowe 1863-1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje / Kalembka, Sławomir (1936-) [Red.] [1993]
16 Memoriał Józefa Pawlikowskiego do Napoleona z 1807 r. / Halicz, Emanuel (1921-2015) 1993
17 [Recenzja] - Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobrażni XIX wieku / Jedlicki, Jerzy [1992]
18 [Recenzja] - Dramat katyński / Madajczyk, Czesław (1921-2008) [1992]
19 [Recenzja] - Wolność całość i niepodległość. 1794. Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym / Sobolowa, Barbara [Red.] [1991]
20 [Recenzja] - Emigracyjna działalność Agatona Gillera po powstaniu styczniowym / Florkowska-Frančić, Halina [1991]
...