(1/3)
52 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Handelsman, Marceli  

[Pomoc]
/
1 Polish Exile Historians at the International Historical Congress / Zadencka, Maria 2015
2 Marian Kukiel. Historyk w swiecie polityki / Habielski, Rafał (1957-) [Red.] 2010
3 Polish Conceptions of Unity and Division in Europe. Speculation and Policy / Biskupski, M. B. B. 2010
4 Marceli Handelsman (1882-1945) / Biskupski, M. B. 2006
5 O Marcelim Handelsmanie (1882-1945), twórcy Instytutu Historycznego / Gieysztor, Aleksander (1916-1999) 2005
6 Rola Marcelego Handelsmana w życiu naukowym Warszawy / Manteuffel, Tadeusz 2005
7 Marceli Handelsman jako badacz procesów narodowościowych w Europie i w Polsce / Pawelec, Tomasz 2005
8 Adam Czartoryski / Handelsman, Marceli (1882-1945) 19XX
9 Wyjaśnienie w koncepcjach teoretycznych Marcelego Handelsmana / Pawelec, Tomasz 1990
10 Rozwój narodowósci nowoczesnej / Handelsman, Marceli (1882-1945) 1973
11 Z papierów Marcelego Handelsmana / Dutkiewicz, Józef 1973
12 Średniowiecze polskie i powszechne : wybór pism / Handelsman, Marceli (1882-1945) 1966
13 Społeczno-polityczna wymowa twórczości M. Handelsmana w latach 1905/7 i 1917/18. Z problematyki badań nad procesem przemian ideologicznych okresu imperializmu, część I / Moszczeńska, Wanda 1956
14 Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia / Handelsman, Marceli (1882-1945) [Red.] 1949
15 Handelsman M. / Woliński, Janusz 1946
16 Kryzys r. 1821 w Królestwie Polskim / Handelsman, Marceli (1882-1945) 1939-1946
17 Dembowski Tadeusz / Handelsman, Marceli 1939-1946
18 Czartoryski Adam Jerzy / Handelsman, Marceli (1882-1945) 1938
19 Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryskiego przed wojnśa Krymskśa / Handelsman, Marceli (1882-1945) 1937
20 Czasy porozbiorowe w historiografii polskiej 1795 - 1918 / Handelsman, Marceli (1882-1945) 1937
...