(1/2)
32 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Kula, Witold  

[Pomoc]
/
1 Abhängigkeit oder erfolgloses Einholen. Historiografische Debatten in der Volksrepublik Polen über die Rückständigkeit Osteuropas / Sosnowska, Anna (1969-) 2012/2013 [2013]
2 Dochód społeczny ziem polskich w XVIII w. / Kula, Witold (1916-1988) 2006
3 Dochód społeczny ziem polskich w XVIII w / Kula, Witold (1916-1988) 2006
4 Korespondencja Witolda Kuli i Zdzisława Zmigryder-Konopki z lat 1935-1939 / Kula, Witold (1916-1988) 2006
5 Myśli w związku z projektem pisma ogólnohumanistycznego / Kula, Witold (1916-1988) 2006
6 Models of Eastern European Backwardness in Post-1945 Polish Historiography / Sosnowska, Anna (1969-) 2005
7 Zdzisław Zmigryder-Konopka (1897-1939) / Bieżuńska, Iza 2005
8 Miary i ludzie / Kula, Witold (1916-1988) 2004
9 Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli / Piasek, Wojciech 2004
10 Wizja świata i człowieka w twórczości Witolda Kuli - antropologiczna perspektywa badań nad piśmiennictwem historiograficznym / Piasek, Wojciech 2004
11 Antropologiczna wizja historii gospodarczej Witolda Kuli / Piasek, Wojciech 2003
12 Koncepcja historii gospodarczej w ujęciu Jerzego Topolskiego i Witolda Kuli. Studium porównawcze / Zawistowski, Grzegorz 2002
13 Europa Wschodnia wśród innych regionów. Historyczna geografia rozwoju i zacofania według Mariana Małowista i Witolda Kuli / Sosnowska, Anna (1969-) 2001
14 Rozwój gospodarczy Polski XVI - XVIII w. / Kula, Witold (1916-1988) 1993
15 Writing home: immigrants in Brazil and the United States 1890 - 1891 / Kula, Witold (1916-1988) 1986
16 Historia zacofanie rozwój / Kula, Witold (1916-1988) 1983
17 Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego / Kula, Witold (1916-1988) 1983
18 Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864 / Kula, Witold (1916-1988) [Red.] 1979
19 An economic theory of the feudal system : towards a model of the polish economy 1500 - 1800 / Kula, Witold (1916-1988) 1976
20 Między feudalizmem a kapitalizmem : studia z dziejów gospodarczych i społecznych 1976
...