(1/5)
90 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Kulak, Teresa  

[Pomoc]
/
1 Wrocław in der Geschichte und in der Erinnerung der Polen / Kulak, Teresa 2011
2 Wrocław in Geschichte und Gedächtnis der Polen / Kulak, Teresa (1941-) 2009
3 Wojciech Korfanty (1873-1939) / Kulak, Teresa 2009
4 Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Johanna Amadeusa Thuguta z 1794 roku / Caché, Benedikt de (1740-1809) 2009
5 Proces organizowania się kobiet na polu zawodowym we Wrocławiu w końcu XIX i początkach XX wieku - na tle mieszczańskiego ruchu stowarzyszeniowego Prus i Rzeszy Niemieckiej / Kulak, Teresa 2008
6 "Wielka wieś z tramwajami". Uwagi o kulturze i zachowaniach mieszkańców Wrocławia po 1945 r. Rekonesans / Kulak, Teresa 2008
7 Roman Dmowski i Jan Ludwik Popławski: współdziałanie ucznia i mistrza czy ideowa dominacja? / Kulak, Teresa 2008
8 Rewolucja bez rewolucyjnych konsekwencji. O taktyce wyciszania społecznych skutków zamachu po maju 1926 roku / Kulak, Teresa 2007
9 Wiek XIX / Gawrecká, Marie 2007
10 Nastroje ludności na Górnym Śląsku przed plebiscytem 20 marca 1921 r. w świetle akt Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej / Kulak, Teresa 2007
11 Od Napoleona do Stalina. Studia z dziejów XIX i XX wieku / Kulak, Teresa (1941-) [Red.] 2007
12 Wybory do parlamentu niemieckiego i sejmu pruskiego na terenie Śląska Opolskiego w latach 1919-1933 / Kulak, Teresa (1941-) 2007
13 Manifestacja na zamku Hambach 27 maja 1832 roku. Epizod przyjaźni niemiecko-polskiej w okresie po upadku powstania listopadowego / Kulak, Teresa (1941-) 2006
14 Breslau. Ein historischer Stadtführer / Kulak, Teresa (1941-) 2006
15 Dolny Śląsk. Monografia historyczna / Goliński, Mateusz (1960-) 2006
16 Dolny Śląsk w latach 1806-1918 / Kulak, Teresa (1941-) 2006
17 Kościół św. Wojciecha i klasztor dominikanów we Wrocławiu pod władzą Prus i Niemiec (1741-1945) / Kulak, Teresa (1941-) 2006
18 Studia z dziejów XIX i XX wieku / Kulak, Teresa (1941-) [Red.] 2005
19 Das Schulmuseum in den Jahren 1891-1945 / Kulak, Teresa (1941-) 2005
20 Wojska napoleońskie we Wrocławiu w latach 1807-1808 / Kulak, Teresa (1941-) 2005
...