(1/15)
293 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Labuda, Gerard  

[Pomoc]
/
1 German East or Polish West? Historiographical Discourses on the German-Polish Overlap between Confrontation and Reconciliation, 1772-2000 / Hackmann, Jörg (1962-) 2011
2 1944/1945 - 1989 / Michowicza, Waldemara [Red.] 2010
3 Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych / Labuda, Gerard (1916-2010) 2010
4 Gerard Labuda (1916-2010) / Hackmann, Jörg (1962-) 2010/2011 [2011]
5 Mieszko I. / Labuda, Gerard (1916-2010) 2009
6 Im Prisma kaschubischer Geschichte. Gerard Labuda und die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen / Hackmann, Jörg (1962-) 2009
7 [Recenzja] - Trudne początki Polski / Urbańczyk, Przemysław (1951-) [2008]
8 [Recenzja] - Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne / Rębkowski, Marian [2008]
9 Obodryci, Wieleci, Kaszubi a Polacy i Niemcy - na drogach zagubionej i odnalezionej wspólnoty / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
10 Kult w kulturze religijnej Kaszub i Pomorza (Prolegomena teoretyczne) / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
11 Czynniki społeczne i kulturalne w rozwoju języka (tezy do dyskusji) / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
12 Historia kultury jako historia twórczych innowacji / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
13 Skąd przybyli Kaszubi na Pomorze w okresie słowiańskich "wędrówek ludów" (VI-VII w.) / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
14 Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji. Wybór studiów i rozpraw / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
15 Pierwodruki tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
16 Historia kultury - historią cywilizacji / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
17 Morze w kulturze plemion słowiańskich / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
18 Innowacje w nauce i kulturze / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
19 Morze i Pomorze w kulturze politycznej Polski (do schyłku XVIII wieku) / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
20 Próba syntezy historii kultury Pomorza w pierwszej połowie XIX stulecia / Labuda, Gerard (1916-2010) 2008
...