(1/12)
223 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Małłek, Janusz  

[Pomoc]
/
1 Opera selecta / Małłek, Janusz (1937-) 20XX
2 [Recenzja] - Die Apologien Herzog Albrechts / Bues, Almut (1953-) [2013]
3 Poland and Prussia in the Baltic area from the sixteenth to the eighteenth century / Małłek, Janusz (1937-) 2013
4 [Recenzja] - Polska w dziejach Europy Środkowej. Studia / Schramm, Gottfried (1929-) [2012]
5 [Recenzja] - Ioannis Dantisci epistulae latinae. Vol. 1 [2012]
6 [Recenzja] - Budowanie Mostów. Daniel Ernest Jabłoński w Europie wczesnego Oświecenia / Bahlcke, Joachim (1963-) [Red.] [2012]
7 [Recenzja] - Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze / Wilczek, Piotr [Red.] [2012]
8 [Recenzja] - Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji. Legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów / Wąs, Gabriela (-2000-) [2012]
9 [Recenzja] - Studia nad reformacją / Bagińska, Elżbieta [Red.] [2012]
10 Inne szkice pruskie. Szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych / Małłek, Janusz (1937-) 2012
11 [Recenzja] - Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia - społeczeństwo - państwo / Schilling, Heinz [2011]
12 [Recenzja] - Konfesjonalizacja. Kościol i państwo w Europie doby przednowoczesnej / Schilling, Heinz [2011]
13 [Recenzja] - Dzieje Prus / Leo, Johann (1562-1635) [2011]
14 [Recenzja] - Tolerowani, nielubiani. Katolicy w Elblągu w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Studium z dziejów codziennego współistnienia wyznań / Paprocka, Elżbieta [2011]
15 [Recenzja] - Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem : (Rzesza Niemiecka, Niderlandy Północne, Rzeczpospolita polsko-litewska) / Kriegseisen, Wojciech (1955-) [2011]
16 Polen und Preussen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert : Bestandsaufnahme und Perspektiven / Małłek, Janusz (1937-) 2011
17 [Recenzja] - Kronika Szymona Grunaua / Zonenberg, Sławomir [2010]
18 [Recenzja] - Stanislaus Hosius. Sein Wirken als Humanist, Theologe und Mann der Kirche in Europa / Jähnig, Bernhart (1941-) [Red.] [2010]
19 [Recenzja] - Das Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen. Bd. 4 / Leitsch, Walter [2010]
20 [Recenzja] - Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku / Harc, Lucyna (1968-) [Red.] [2010]
...