(1/3)
49 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Malowist, Marian  

[Pomoc]
/
1 Abhängigkeit oder erfolgloses Einholen. Historiografische Debatten in der Volksrepublik Polen über die Rückständigkeit Osteuropas / Sosnowska, Anna (1969-) 2012/2013 [2013]
2 Wschód a zachód Europy w XIII-XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych / Małowist, Marian 2006
3 Seminarium Mariana Małowista / Samsonowicz, Henryk (1930-) 2005
4 Models of Eastern European Backwardness in Post-1945 Polish Historiography / Sosnowska, Anna (1969-) 2005
5 Benedykt Zientara (15 VI 1928-11 V 1983) / Małowist, Marian 2005
6 Marian Małowist (1909-1988) / Mączak, Antoni (1928-2003) 2005
7 Badania historii Afryki Czarnej w ośrodku warszawskim w latach 1960-2002 - szkoła Mariana Małowista / Tymowski, Michał 2004
8 Europa Wschodnia wśród innych regionów. Historyczna geografia rozwoju i zacofania według Mariana Małowista i Witolda Kuli / Sosnowska, Anna (1969-) 2001
9 Three Essays on Jewish Education during the Nazi Occupation / Małowist, Marian 2000
10 Badania z dziejów rzemiosła i handlu w epoce feudalizmu / Małowist, Marian [Red.] 19XX
11 Europa i jej ekspansja XIV - XVII w. / Małowist, Marian 1993
12 Społeczeństwo gospodarka kultura : Studia ofiarowane Marianowi Małowistowi w czterdziestolecie pracy naukowej 1974
13 Wspomnienie o Stanisławie Herbście / Małowist, Marian 1974
14 Z problematyki wzrostu gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu i na początku XVI wieku / Małowist, Marian 1973
15 Acta Poloniae Historica / Małowist, Marian [Red.] 1972
16 Acta Poloniae Historica / Małowist, Marian [Red.] 1972
17 Górnictwo w średniowiecznej Europie Środkowej i Wschodniej jako element struktur spoleczno-gospodarczych w XII-XV w. / Małowist, Marian 1972
18 Acta Poloniae Historica / Małowist, Marian [Red.] 1971
19 Acta Poloniae Historica / Małowist, Marian [Red.] 1971
20 Acta Poloniae Historica / Małowist, Marian [Red.] 1970
...