(1/1)
18 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Nałęcz, Tomasz  

[Pomoc]
/
1 Polska i sprawa polska w I wojnie światowej / Nałęcz, Tomasz 2009
2 Pokolenie Józefa Piłsudskiego / Nałęcz, Tomasz 2008
3 Niemoc herosa. Ostatnie lata Józefa Piłsudskiego / Nałęcz, Tomasz 2008
4 La renaissance et la consolidation de la Pologne indépendante / Nałęcz, Tomasz 2007
5 Miejsce i rola Sejmu PRL w przemianach październikowych 1956 roku / Nałęcz, Tomasz 2007
6 Polska. Losy państwa i narodu do 1939 roku / Samsonowicz, Henryk (1930-) 2003
7 [Recenzja] - Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu / Szczepański, Janusz [1998]
8 Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921 - 1926 / Nałęcz, Tomasz 1994
9 Rządy Sejmu 1921 - 1926 / Nałęcz, Tomasz 1991
10 Juzefas Pilsudskis, legendos ir faktai / Nałęcz, Daria 1991
11 Pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego, zmarł 12 maja 1935 / Nałęcz, Daria 1988
12 Irredenta polska. Myśl powstańcza przed I wojną światową / Nałęcz, Tomasz 1987
13 Józef Piłsudski, legendy i fakty / Nałęcz, Daria 1986
14 Polska Organizacja Wojskowa 1914 - 1918 / Nałęcz, Tomasz 1984
15 ... Zemsty grom, ludu gniew / Nałęcz, Daria 1984
16 Etudes des historiens polonais sur l'histoire du Parti Socialiste Polonais jusqu'en 1939 / Nałęcz, Tomasz 1981
17 Do redakcji "Przeglądu Historycznego" / Nałęcz, Tomasz 1974
18 Z genezy legionowej grupy piłsudczykowskiej / Nałęcz, Tomasz 1974