(1/2)
29 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Panko, Grazyna  

[Pomoc]
/
1 Galicyjskie rodzinne klimaty / Pańko, Grażyna (1948-) 2008
2 Bibliografia historii sztuki śląskiej za lata 1975-2000 2007
3 Z historii Zakładu Dydaktyki Historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego / Pańko, Grażyna (1948-) 2006
4 Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia / Pańko, Grażyna (1948-) [Red.] 2006
5 Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Pańko, Grażyna (1948-) [Red.] 2006
6 Wspomnienie seminarzystki o Profesorze Władysławie Czaplińskim / Pańko, Grażyna (1948-) 2006
7 [Recenzja] - Stát, církev a národ v československé části Těšínského Slezska (1945-1953) / Szymeczek, Józef [Red.] [2005]
8 Szlakiem patronów wrocławskich ulic i tablic pamiątkowych oraz pomników - ścieżka regionalna / Pańko, Grażyna (1948-) 2005
9 O tych, którym na porozumieniu Polaków i Czechów w okresie międzywojennym zależało / Pańko, Grażyna (1948-) 2004
10 [Recenzja] - Historické a kultúrne zdroje slovensko-poľských vzťahov / Hvišč, Jozef [Red.] [2003]
11 Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Pańko, Grażyna (1948-) [Red.] 2003
12 Tematyka czeska w najnowszej historiografii czeskiej / Pańko, Grażyna (1948-) 2003
13 Z historii Zakładu Dydaktyki Historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego / Pańko, Grażyna (1948-) 2003
14 Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Pańko, Grażyna (1948-) [Red.] 2003
15 Gimnazja polskie w Cieszynie i Orłowej oraz ich rola w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków w monarchii austro-węgierskiej (1895-1918) / Pańko, Grażyna (1948-) 2002
16 [Recenzja] - Josepho Macůrek viginti lustracomplenti oblatum. Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě / Goněc, Vladimír (1950-) [Red.] [2001]
17 Bibliografia historii Śląska 1990-1991 / Sanojca, Karol (1956-) [Red.] 2000
18 Obraz Czechów i innych sąsiadów Polski w opiniach uczniów szkół średnich i studentów / Pańko, Grażyna (1948-) 1999
19 O roli polskiego gimnazjum w Orłowej w kształtowaniu kultury polskiej - w osiemdziesiątą rocznicę powstania szkoły / Pańko, Grażyna (1948-) 1997
20 Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym / Pańko, Grażyna (1948-) 1996
...