(1/8)
153 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Sakson, Andrzej  

[Pomoc]
/
1 Les minorités nationales et culturelles en Pologne du Nord et de l'Est / Sakson, Andrzej (1952-) 2011
2 Les minorités nationales en Pologne du Nord et de l'Est / Sakson, Andrzej (1952-) 2011
3 Od Kłajpedy do Olsztyna : współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury / Sakson, Andrzej (1952-) 2011
4 Berlin - Warszawa : studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami / Sakson, Andrzej (1952-) 2010
5 Polnische Zeitzeugen berichten / Sakson, Andrzej (1952-) 2010
6 Umgesiedelt - Vertrieben. Deutschbalten und Polen 1939-1945 im Warthegau / Neander, Eckhart [Red.] 2010
7 Die Vertreibung der Polen und die Umsiedlung der Deutschen im Warthegau im polnischen kollektiven Gedächtnis / Mazur, Zbigniew 2010
8 Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich : próba bilansu / Sakson, Andrzej (1952-) [Red.] 2009
9 Polskie transgranicza / Kurcz, Zbigniew [Red.] 2009
10 Perspektywy polsko-niemieckiej współpracy / Sakson, Andrzej (1952-) 2009
11 Warschau zwischen Berlin und Moskau. Eine polnische Sicht / Sakson, Andrzej (1952-) 2009
12 70 Jahre danach. Nachdenken über den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges / Sakson, Andrzej (1952-) 2009
13 [Recenzja] - Silva rerum. Ludzie, instytucje, wydarzenia. Zapiski i wspomnienia / Kwilecki, Andrzej (1928-) [2008]
14 Vertreibung und Aussiedlung aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten und polnische Akkulturationspolitik in den neuen Westgebieten / Sakson, Andrzej (1952-) 2008
15 Raport o stratach wojennych Poznania 1939 - 1945 / Sakson, Andrzej (1952-) [Red.] 2008
16 Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy - między polskóscią a niemieckóscią / Sakson, Andrzej (1952-) [Red.] 2008
17 EU-Osterweiterung und Migration / Sakson, Andrzej (1952-) 2008
18 Kulturelle Freiheit in Polen / Sakson, Andrzej (1952-) 2008
19 Angst vor einem Übermächtigen Nachbarn - Polen und die deutsche Frage 1945 bis 1989 / Sakson, Andrzej (1952-) 2008
20 Die Deutschen in der öffentlichen Meinung der Polen / Sakson, Andrzej (1952-) 2008
...