(1/7)
126 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Wyrozumski, Jerzy  

[Pomoc]
/
1 Roman Grodecki (1889-1964) / Wyrozumski, Jerzy 2013
2 Das Bildungsvermächtnis der hl. Königin Jadwiga / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2012
3 Eine Lokation oder mehrere Lokationen Krakaus nach deutschem Recht? / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2011
4 Cracovia mediaevalis / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2010
5 The East and the West in the Politics of Casimir the Great / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2009
6 Mikołaj Trąba a sobór w Konstancji / Wyrozumski, Jerzy 2009
7 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego / Długosz, Jan (1415-1480) 2009
8 Kraków - miasto na prawie polskim i jego lokacja na prawie magdeburskim / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
9 Inskrypcje w oknach kamienicy przy ul. św. Jana 12 / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
10 L'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres face à République Populaire de Pologne / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
11 Józef Gierowski i jego wkład w działalność Polskiej Akademii Umiejętności / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
12 "Plenitudo regiae maiestatis" w polityce integracyjnej Kazimierza Wielkiego / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
13 Początki uniwersytetów środkowoeuropejskich i pierwszy rozkwit Uniwersytetu Krakowskiego / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2008
14 Sprawozdanie z nadania profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu tytułu honorowego członka Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz wręczenie Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego (Kraków, 13 grudnia 2006) / Pietek, Olaf 2007
15 Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2007
16 Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim? / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2007
17 Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta / Wyrozumski, Jerzy [Red.] 2007
18 Współpraca między Towarzystwem Historyczno-Literackim (THL) w Paryżu i Polską Akademią Umiejętności w Krakowie (PAU) / Białas, Andrzej 2007
19 Rocznik Krakowski / Wyrozumski, Jerzy (1930-) [Red.] 2006
20 Krakau und Nürnberg im mittelalterlichen Europa / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2006
...