(1/8)
153 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Zerelik, Roscislaw  

[Pomoc]
/
1 Cuius regio? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia (c. 1000-2000) / Harc, Lucyna (1968-) [Red.] 20XX
2 Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich / Żerelik, Rościsław (1956-) 2012
3 Oppeln / Haslinger, Peter (1964-) [Red.] 2011
4 Die Kontroverse um die Lokation von Liegnitz / Goliński, Mateusz (1960-) 2011
5 Bitwa pod Lutynią (1757): historia i tradycja / Żerelik, Rościsław (1956-) [Red.] 2010
6 Staatsarchiv Breslau (Archiwum Państwowe we Wrocławiu) / Żerelik, Rościsław (1956-) 2010
7 "... wider den Türeken gezogen." Die Adelsfamilie Promnitz und der Lausitzer Adel im Schutz des christlichen Glaubens im Türkenkrieg von 1566 / Żerelik, Rościsław (1956-) 2010
8 Nowy herb na nowe czasy. Symbolika miejska Wrocławia w czasie II wojny światowej / Żerelik, Rościsław (1956-) 2009
9 Prawosławie na Dolnym Śląsku (na tle prawosławia powszechnego) / Żerelik, Rościsław (1956-) 2009
10 Dzieje parafii Świętej Elżbiety przy ul. grabiszyńskiej we Wrocławiu / Żerelik, Rościsław (1956-) [Red.] 2008
11 Jeszcze o łemkowskich bieżeńcach z I wojny światowej. Glosa do artykułu Bogdana Horbala "Łemkowie w Rosji 1915-1919 na tle exodusu rusofilskiej ludności Galicji i ruchu karpatoruskiego", "Wrocławskie Studia Wschodnie", 11 (2007) / Żerelik, Rościsław (1956-) 2008
12 Dzieje Parafii Świętej Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu / Żerelik, Rościsław [Red.] 2008
13 Łemkowska Watra na Obczyźnie - integrująca rola corocznych spotkań łemkowskich / Żerelik, Rościsław (1956-) 2008
14 Średniowieczne dzieje Polski w wybranych podręcznikach rosyjskich / Żerelik, Rościsław (1956-) 2008
15 Herb przywieziony z Warszawy. Zmiana herbu Wrocławia w 1948 roku / Żerelik, Rościsław 2008
16 Od Rusi Kijowskiej do Rosji współczesnej. Stan stosunków polsko-rosyjskich w obowiązujących podręcznikach do liceów i szkół wyższych / Czapiewski, Edward [Red.] 2008
17 Patronka kościoła św. Elżbieta Węgierska (Turyńska) - życie i kult / Żerelik, Rościsław (1956-) 2008
18 Najstarsze godło Wrocławia. O pieczęci miejskiej z 1261/1262 roku i symbolice dwugłowego orła / Żerelik, Rościsław (1956-) 2007
19 Dzieje Śląska do 1526 roku / Żerelik, Rościsław (1956-) 2007
20 Konrad II oleśnicki panem zastawnym Retzu. Szczegół z działalności politycznej książąt oleśnickich w trzeciej ćwierci XIV wieku w świetle najstarszego kopiarza oleśnickiego / Żerelik, Rościsław (1956-) 2007
...