(1/2)
27 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
dalimil  

[Pomoc]
/
1 Deutsche sind Fremde? Zu den sog. "nationalen Tendenzen" in der tschechischen und deutschen Version der Dalimil-Chronik / Wolf, Norbert Richard 2013
2 Folk Etymology in the Middle Ages Czech Chronicles (from Cosmas to Hájek) / David, Jaroslav 2009
3 Lomnice a Dalimilova kronika / Morávková, Lenka 2009
4 Di tutsch kronik von Behem lant. Die gereimte deutsche @UEg@bersetzung der alttschechichen Dalimil-Chronik / [Ed]: Brom, Vlastimil [Red.] 2009
5 Deutsche als Fremde und Einheimische in der Chronistik des böhmischen Mittelalters / Ševčík, Josef 2009
6 Ohlédnutí za komturem Dalimilem Tomáše Edela (a Dalimilem Smilem Milady Hučkové) aneb sedm životů svaté Zdislavy / Skopal, Michael 2007
7 Vědomí jazyka a spisovná čeština / Trpka, Vladimír 2007
8 Nacionalismus a národní vědomí na počátku 14. století / Nodl, Martin (1968-) 2006
9 Příběhy z Dalimila. Pařížský zlomek latinského překladu / Ježková, Alena 2006
10 Der "Lateinische Dalimil" - ein wichtiger Quellenfund für die lateinische Mediävistik, Bohemistik und Germanistik / Brom, Vlastimil 2006
11 Jindřich z Varnsdorfu, "Dalimil" a hypotetický druh Petra Žitavského, a jeho zapadlá homiletická pomůcka / Zachová, Irena 2006
12 Einige Anmerkungen zum neu entdeckten Fragment der lateinischen Übersetzung der Dalimil-Chronik / Brom, Vlastimil 2006
13 Der deutsche Dalimil. Untersuchungen zur gereimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik / Brom, Vlastimil 2006
14 Panovnické tituly v Dalimilově kronice. K využití textové lingvistiky pro historickou interpretaci / Brom, Vlastimil 2006
15 Więzi społeczne i narodowe w Czechach na początku XIV wieku w kronice tzw. Dalimila / Nowacki, Bronisław 2006
16 Kronika tak řečeného Dalimila / Dalimil (-1315-~1347) 2005
17 Kronika tak řečeného Dalimila / Dalimil (-1315-~1347) 2005
18 Příběh johanitského komtura řečeného Dalimil. Kapitola z dějin české politiky / Edel, Tomáš 2000
19 Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 19XX
20 Kronika tak řečeného Dalimila jako cyrilometodějský pramen / Mladenova, Margarita 1997
...