(1/3)
58 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
marcinkowski, karol (1800-1846) #  

[Pomoc]
/
1 Das "Bazar" in Posen - vom Hotel zur Drehscheibe nationalpolnischer Bestrebungen / Molik, Witold (1949-) 2013
2 Śladami Karola Marcinkowskiego / Kłodzińska, Ewa 2007
3 Dr Karol Marcinkowski 1800 - 1846 : w stusześćdziesiata rocznice śmierci / Czub, Robert [Red.] 2006
4 Karol Marcinkowski - filantrop Wielkiej Emigracji (na podstawie "Dzienników" Hipolita Błotnickiego) / Wójcicka, Zofia 2005
5 Karol Marcinkowski w Szczawnie Zdroju 2005
6 Żywot Karola Marcinkowskiego [1800-1846] / Kasprowicz, Jan 2004
7 Dzieje Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1922-2002) / Majewska, Anna C. 2004
8 Adam Tytus Działyński / Kośka, Małgorzata 2003
9 Adam Tytus Działyński; Karol Marcinkowski / Kośka, Małgorzata 2003
10 Karol Marcinkowski 1800-1846 / Szwarc, Andrzej 2002
11 Wkład pokolenia Karola Marcinkowskiego w rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX wieku / Molik, Witold (1949-) 2002
12 Doktor Marcin / Rezler, Marek (1948-) 2001
13 Expensa mortis - koszty uroczystości pogrzebowych doktora Karola Marcinkowskiego / Hłyń, Maria 2001
14 Patron Akademii Medycznej w Poznaniu - dr Karol Marcinkowski / Meissner, Roman K. 2001
15 Karol Marcinkowski und das "Towarzystwo Naukowej Pomocy" in der polnischen Nationalbewegung im Posener Vormärz / Schutte, Christoph (1969-) 1998
16 Nieznany list Karola Marcinkowskiego do Celestyny Działyńskiej z 24 lipca 1846 r. / Kozłowski, Jerzy 1997
17 Obchody 150 rocznicy śmierci Karola Marcinkowskiego / Trzeciakowski, Lech (1931-) 1997
18 Karol Marcinkowski - bohater narodowy / Trzeciakowski, Lech (1931-) 1996
19 Listy Karola Marcinkowskiego do Jana Koźmiana / Matusik, Przemysław (196x-) 1996
20 W kręgu przyjaciół Karola Marcinkowskiego - Friedrich Heinrich Karl Schneider (1797-1828) / Witczak, Włodzimierz 1996
...