(1/1)
15 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
soszyński, jacek  

[Pomoc]
/
1 The Eastern Provinces of Poland during the 'Brief' 20th Century. Changes of Borders and in Memories / Kochanowski, Jerzy (1960-) 2010
2 "Latin paleography network". Międzynarodowe Forum Naukowe (Bratysława, 3-4 kwietnia 2008 r.) / Soszyński, Jacek 2008
3 Dwie lokacje miasta Czerska w XIV wieku / Słupecki, Leszek Paweł 2006
4 Sacerdotium, imperium, studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich / Soszyński, Jacek 2006
5 "Sacerdotium" i "imperium" - model tradycyjny w Kronice Marcina Polaka / Soszyński, Jacek 2006
6 Geneza kroniki uniwersalnej w kodeksie wilanowskim / Soszyński, Jacek 2005
7 [Recenzja] - Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce [2004]
8 [Recenzja] - Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce [2004]
9 Census of Older Manuscripts in Polish Collections (until c. 1300): A Preliminary Report on the Project / Soszyński, Jacek 2003
10 Najstarsza historiografia polskich franciszkanów i jej funkcje / Soszyński, Jacek 2003
11 List Księdza Jana i jego średniowieczne przekazy rękopiśmienne w zbiorach polskich / Soszyński, Jacek 2002
12 Between the Middle Ages and the Renaissance. The Wilanów manuscript reconsidered / Soszyński, Jacek 2001
13 Projects for Cataloguing Medieval Manuscripts in Poland / Soszyński, Jacek 2000
14 Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce / Soszyński, Jacek 1995
15 Seminarium kodykologiczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [26 XI 1991 r.] / Soszyński, Jacek 1992