(1/2)
26 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
szczepanski, jan jozef  

[Pomoc]
/
1 Deutsche und polnische Tabubrüche. Zur Kriegsprosa von Franz Fühmann und Jan Józef Szczepanski / Rutka, Anna 2012
2 Dziennik. T. 1: 1945-1956 / Szczepański, Jan Józef 2009
3 Nora i Jan Szczepańscy - moja wakacyjna rodzina / Przyboś, Julia 2007
4 Jan Józef Szczepański - sporny, bezsporny / Werner, Andrzej 2006
5 Strażnik. Marek Edelman opowiada / Assuntino, Rudi 2006
6 Problematyka górska w twórczości Jana Józefa Szczepańskiego / Sulikowski, Andrzej 2005
7 Fotografie Jana Józefa Szczepańskiego / Sulikowski, Andrzej 2005
8 Dymy nad kartofliskiem / Wilczkowski, Andrzej 2005
9 Jan Józef Szczepański. Studia i wspomnienia / Sulikowski, Andrzej 2005
10 Jana Józefa Szczepańskiego opowieść o kolegach ze Śląska / Zabierowski, Stefan 2004
11 Paralela / Bajer, Magdalena 2003
12 Jan / Najder, Zdzisław 2003
13 Bibliografia, ważniejszych opracowań twórczości Jana Józefa Szczepańskiego 2003
14 O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice / Gontarz, Beata [Red.] 2003
15 Podejście na Kopieniec / Sulikowski, Andrzej 2003
16 Jan Józef Szczepański i śmierć / Krakowiak, Małgorzata 2003
17 Debiut plastyczny, czyli o tym, dlaczego Jan Józef Szczepański nie został malarzem / Konka, Agnieszka 2003
18 Śląskie wątki w autobiograficznej przestrzeni dzieciństwa i młodości Jana Józefa Szczepańskiego / Gontarz, Beata 2003
19 Śląskie wątki w twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Lata edukacji / Gontarz, Beata 2003
20 Pożegnanie pisarza / Zabierowski, Stefan 2003
...