(1/14)
276 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
tazbir, janusz  

[Pomoc]
/
1 Prace wybrane / Tazbir, Janusz (1927-2016) 20XX
2 Koszałek-Opałek jako kronikarz dziejów Polski / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2014
3 Der Hitler-Stalin-Pakt in der polnischen Geschichtspolitik und Erinnerungskultur / Ruchniewicz, Krzysztof (1967-) 2011
4 Das Miteinander verschiedener Glaubensrichtungen in Polen-Litauen in der Frühen Neuzeit / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2011
5 "Złota wolność" Zofii Kossak-Szczuckiej w opinii recenzentów / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2009
6 Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2009
7 Dalszy ciąg sporu o "mowę Iwana Mieleszki" / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2009
8 Pierwsza dama. Pierwsza dama polskiej filozofii / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2009
9 Jeszcze jedna satyra na księdza Bakę / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2009
10 Badatel o minulosti - Magister vitae. (K 80. narozeninám Janusze Tazbira) / Kosman, Marceli (1940-) 2008
11 Od reformacji do współczesności. (W 80-lecie urodzin Profesora Janusza Tazbira) / Kosman, Marceli (1940-) 2008
12 Czarna futurologia / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2008
13 Bracia polscy w Zabłudowie i Dojlidach. Z dziejów arianizmu na Podlasiu / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2008
14 Die religiösen Minderheiten in Polen / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2008
15 Badatel o minulosti - Magister vitae (K 80. narozeninám Janusze Tazbira) / Kosman, Marceli (1940-) 2008
16 Ugoda hadziacka jako utopia szlachecka / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2008
17 Jeszcze o ślubach lwowskich Jana Kazimierza / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2008
18 Intelektualne korzenie Holokaustu / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2008
19 "Biblioteka Narodowa" / Tazbir, Janusz (1927-2016) 2008
20 Życie polskie w XIX wieku / Wasylewski, Stanisław 2008
...