1 znalezionych rekordów
Czasopismo Rocznik Krakowski
Redakcja Jerzy Wyrozumski / Jacek Purchla
Instytucja sprawcza Tow. Miłośn. Historii i Zabytków Krakowa
Miejsce wydania Kraków
Za rok 72 (2006)
Objętość 272 s., il., mapy
Streszczenie ang. res.
Klasyfikacja 01.02 - Ogólne :: Czasopisma
Hasło geograficzne Krakau
zawiera 5-23: Elżbieta Piwowarczyk: Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie (XIV-XV w.) : Przyczynek do badań nad religijnością miejską, sum. –  25-32: Krzysztofff R[afał] Prokop: Związki krakowskich biskupów pomocniczych z katedrą na Wawelu w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (do połowy XVI wieku). –  33-44: Waldemar Komorowski: Krakowska Waga Wielka w średniowieczu, sum. –  45-56: Aldona Sudacka: Budynek Małej Wagi na rynku krakowskim na podstawie źródeł historycznych. –  57-68: Marcin Starzyński: "Confraternitas cum monasterio de Mogila" - przyczynek do historii wrocławskiego klasztoru kanoników regularnych na Piasku w średniowieczu. –  69-85: Tomasz Jurek: Krakowski dyplom promocji magisterskiej z 1512 roku, sum. –  87-112: Bogusław Krasnowolski: Krakowskie warsztaty budowlane i kamieniarskie na przełomie średniowiecza i nowożytności. –  113-132: Kamila Follprecht: Struktura własności budynków i gruntów w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku na podstawie rejestrów gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649, sum. –  133-140: Anna Dettloff: Nie istniejący XVII-wieczny ołtarz główny w kościele dominikanów w Krakowie w świetle źródeł archiwalnych i przekazów ikonograficznych, sum. –  141-152: Małgorzata Reinhard-Chlanda: Rola witraży w architekturze synagog postępowych na przykładzie Tempel w Krakowie. –  153-160: Michał Baczkowski: "Kobieta publiczna" w napoleońskim Krakowie, sum. –  161-172: Mikołaj M. Kornecki: Sprawa wykupu Lasu Wolskiego, sum. –  173-180: Łukasz Tomasz Sroka: Żydzi podgórscy. Kondycja społeczna i ekonomiczna. –  181-211: Barbara Zbroja: Edward Kreisler [1903-1946] - zapomniany krakowski architekt, sum. –  213-214: Jan K. Ostrowski: Andrzej Fischinger 1928-2005. –  215-216: Olga Dyba: Stanisław Synowiec 1921-2006. –  245-250: Olga Dyba: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie marzec 2005 - marzec 2006. –  251-253: Mieczysław Rokosz: Sprawozdanie z czynności Komitetu Kopca Kościuszki od 15 marca 2005 do 28 marca 2006
Copyright IH PAN/PBB Kraków
Katalog online [Szukaj w katalogu czasopism ZDB]
 

Inny format wyświetlania

Formaty wyświetlania
Format standardowy
ISBD
Format - Allegro (wewnętrzy)