1 znalezionych rekordów
Autor Raoul Zühlke
Tytuł Zerschlagung, Verlagerung und Neuschaffung zentraler Orte im Zuge der Eroberung Livlands. Die räumliche Neuordnung als ein Schlüssel zum Erfolg?
Opublikowano w Leonid Arbusow (1882-1951) und die Erforschung des mittelalterlichen Livland / Red. Neitmann, Klaus i.in. : Köln [u.a.] 2014 (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte; 24), 165-185
Klasyfikacja 06.02 - Część chronologiczna :: Średniowiecze
Hasło przedmiotowe historiografia inflancka ; historiografia średniowieczna ; zakony, krzyżacy ; biskupi rzymskokatoliccy ; archeologia, osady ; książęta
Hasło geograficzne Inflanty ; Ryga ; Uexküll/Riga ; Dźwina, rzeka ; Kukenois (Fürstentum)
Hasło osobowe Henryk Łotysz (1188-1258-) ; Albert II. Suerbeer (-1273) ; Meinhard von Üxküll (1130-1196) ; Bertold (-1198)
Hasło chronologiczne 1180-1220
Copyright HI Marburg
Katalog online [Szukaj w bibliotece HI] [Szukaj w katalogu KVK]
 

Inny format wyświetlania

Formaty wyświetlania
Format standardowy
ISBD
Format - Allegro (wewnętrzy)