1 znalezionych rekordów
Tytuł Das Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen - T. 4
Miejsce i rok wydania Wien [u.a.] : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenchaften [u.a.] 2009
Objętość V, 2120-2861
ISBN 978-83-7676-017-9. –  URL: < Content >
Klasyfikacja 06.03.02 - Część chronologiczna :: Czasy nowożytne :: Prusy: 1525/26-1660 / Pomorze Zachodnie: 1534-1648 / Śląsk: 1526-1742 / Czechy i Morawy: 1526-1620 / Słowacja: 1526-1606 / Wielkopolska: 1506-1793 / Polska: 1506-1668 / Litwa: 1506-1668 / Węgry: 1526-1687 / Estonia: 1561-1629 / Łotwa: 1526-1561
Hasło przedmiotowe dwory szlacheckie ; królowie polscy
Hasło osobowe Sigismund III. Vasa (1566-1632)
Hasło chronologiczne 1566-1632
Recenzja Hans-Jürgen Bömelburg: w: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge T. 62 Z. 1 (2014), 130-131
Copyright PBB/IH PAN;HI Marburg
 

Inny format wyświetlania

Formaty wyświetlania
Format standardowy
ISBD
Format - Allegro (wewnętrzy)