1 znalezionych rekordów
Autor Jan Długosz
Tytuł Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego
Redakcja Jan Dąbrowski / Bożena Modelska-Strzelecka / Danuta Turkowska / Maria Kowalczyk / Stanisław Gawęda / Zbigniew Perzanowski / Krzysztof Baczkowski / Jerzy Wyrozumski / Lidia Korczak
Współtwórca Marian Plezia
Opracowanie Czesława Pirożyńska / Krzysztof Ożóg / Józef Garbacik
Tłumacz Wanda Semkowicz-Zarembina / Stanisław Gawęda / Julia Mrukówna
Miejsce i rok wydania Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN (Wyd. 2 Wyd.) 2009
Uwagi Ks. 1, ks. 2: do 1038. Red. i wstępem opatrzył Jan Dąbrowski; tekst łac. ustalił i przedm. zaopatrzyła Wanda Semkowicz-Zarembina; komentarz do tekstu pol. oprac. Krystyna Pieradzka i Bożena Modelska-Strzelecka; na jęz. pol. przeł. Stanisław Gawęda [i in.]; tekst pol. przejrzał Marian Plezia ss. 448, nlb. 2, tabl. 3, il. Ks. 3, ks. 4: 1039-1139. Kom. red. Zofia Kozłowska-Budkowa [i in.]; oprac. tekstu łac. Danuta Turkowska i Maria Kowalczyk; przekł. na jęz. pol. Julia Mrukówna; red. i komentarz K. Pieradzka ss. 443, nlb. 1, tabl. 1. Ks. 5, ks. 6: 1140-1240 ss. 398, nlb. 2, tabl. 1, il. Ks. 7, ks. 8: 1241-1299 ss. 423,nlb. 4, tabl. 1, il. Ks. 9: 1300-1370. Red. i komentarz Józef Garbacik i K. Pieradzka ss. 485, nlb. 1, tabl. 1, il. Ks. 10: 1370-1405. Kom. red. S. Gawęda [i in.]; red. i komentarz Zbigniew Perzanowski ss. 383, nlb. 3, tabl. 1, il. Ks. 10, ks. 11: 1406-1412. Red. i komentarz J. Garbacik, K. Pieradzka ss. 269, nlb. 3, tabl. 1, il. Ks. 11: 1413-1430. Red. i komentarz S. Gawęda ss. 367, nlb. 3, tabl. 1, il. Ks. 11, ks. 12: 1431-1444. Kom. red. Krzysztof Baczkowski [i in.]; oprac. tekstu łac. Czesława Pirożyńska; weryfikacja przekł. i red. Jerzy Wyrozumski; komentarz Lidia Korczak ss. 406, nlb. 2, tabl. 1, il. Ks. 12: 1445-1461. Oprac. tekstu łac. D. Turkowska z udziałem Cz. Pirożyńskiej; weryfikacja przekł. J. Wyrozumski, Krzysztof Ożóg ss. 465, nlb. 4. Ks. 12: 1462-1480. Oprac. tekstu łac. D. Turkowska; weryfikacja przekł. i red. J. Wyrozumski; komentarz K. Baczkowski [i in.] ss. 511, nlb. 4.
Klasyfikacja 03.02 - Źródła i opracowania źródłowe :: Średniowiecze
Copyright PBB/IH PAN
Katalog online [Szukaj w bibliotece HI] [Szukaj w katalogu KVK]
 

Inny format wyświetlania

Formaty wyświetlania
Format standardowy
ISBD
Format - Allegro (wewnętrzy)