(1/1)
14 znalezionych rekordów
Czasopisma:
krzysztofory ; 24 <2006>  

[Pomoc]
  /
1 Artystki polskie i ich sztuka od XVI do XIX wieku / Zientara, Marian 2006
2 Karta z historiografii Krakowa - Marian Karol Dubiecki / Niechaj, Małgorzata 2006
3 Ppłk Jan Kanty Lasota - wybitna postać krakowskiej konspiracji wojskowej / Piwowarski, Stanisław 2006
4 Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych dawnego folwarku królewskiego w Łobzowie / Filipowicz, Aleksander 2006
5 Sztandar "Gwiazdy" - trochę historii przy okazji konserwacji / Buczek, Anna 2006
6 Życie mieszkańców Garbar w świetle testamentów / Krawczuk, Agnieszka 2006
7 O muzykach, muzyce i jej funkcji na renesansowym dworze ostatnich Jagiellonów / Król-Mazur, Renata 2006
8 Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 2003-2004 / Passowicz, Wacław 2006
9 Przyczynek do badań nad historią handlu żydowskiego w aglomeracji krakowskiej XVII wieku / Kazusek, Szymon 2006
10 Nieprzypadkowa przypadkowość muzealnego zbioru. Dziewiętnastowieczne widoki Wisły w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Strzyżewska, Joanna 2006
11 Kronika teatralna Krakowa - sezon 1956/1957 / Palka, Małgorzata 2006
12 Informacja o zasobie archiwalno-biliotecznym kolekcji harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Kozłowska, Małgorzata 2006
13 Pomiędzy Veronesem a Watteau. Projekt kurtyny Teatru Miejskiego w Krakowie autorstwa Konstantego Mańkowskiego / Wójcik, Agata 2006
14 O początkach pałacu "Pod Krzysztofory" w świetle najnowszych badań architektonicznych / Cechosz, Stanisław 2006