(1/1)
10 znalezionych rekordów
Czasopisma:
ksiaznica slaska ; 24 <1993>  

[Pomoc]
  /
1 Wkład Karola Miarki w rozwój kultury narodowej na Śląsku / Szewczyk, Wilhelm 1993
2 Charakterystyka genologiczna "Hymnów moich domowych ..." Piotra Wacheniusa / Banasiowa, Teresa 1993
3 O księgozbiorze Lubomirskich z Niezdowa i Sanguszków z Gumnisk w zbiorach Biblioteki Śląskiej / Gumuła, Urszula 1993
4 Druki nyskie w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej / Zajączkowska, Barbara 1993
5 Zbiór lwowskich egzemplarzy teatralnych w Bibliotece Śląskiej / Maresz, Barbara 1993
6 Propaganda i reklama książki polskiej w kalendarzach wydawanych przez Karola Miarkę młodszego / Obara, Joanna 1993
7 Śląscy bibliofile wśród toruńskich i łódzkich przyjaciół / Skalicka, Maria 1993
8 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w województwie katowickim / Dziadkiewicz, Wanda 1993
9 W kręgu bibliofilów śląskich / Musioł, Danuta 1993
10 Mirosław Strzoda (1931-1990) / Zajączkowska, Barbara 1993