(1/1)
17 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
biskup, radoslaw (1976-)  

[Pomoc]
/
1 [Recenzja] - Na tropie średniowiecznych szpiegów: wywiad i kontrwywiad w polsko-litewsko-krzyżackich stosunkach politycznych w XIV i pierwszej połowie XV wieku / Jóźwiak, Sławomir [2010]
2 [Recenzja] - Bracia Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309. Studium prozopograficzne / Dorna, Maciej [2008]
3 750 Jahre Königsberg. Beiträge zur Geschichte einer Residenzstadt auf Zeit / Jähnig, Bernhart (1941-) [Red.] 2008
4 Das Domkapitel von Samland in Königsberg 13.-16. Jahrhundert. Bemerkungen über den Einfluß einer kirchlichen Institution auf das Stadtleben / Biskup, Radosław (1976-) 2008
5 Das Domkapitel von Samland (1285-1525) / Biskup, Radosław (1976-) 2007
6 Żydzi w historii prawobrzeżnej Warszawy / Biskup, Radosław (1976-) 2007
7 [Recenzja] - Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1551-1557). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten [2006]
8 Kościół wobec państwa - państwo wobec Kościoła (X-XXI w.) : O wybranych opracowaniach historycznych słów kilka / Biskup, Radosław (1976-) 2006
9 Studien über die Verwaltungsorganisation des Bistums Samland im Mittelalter / Schlegelberger, Heinz 2004
10 Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland / Biskup, Radosław (1976-) [Red.] 2004
11 Preußische und livländische Domkapitel im Mittelalter - Forschungsstand und Perspektiven / Biskup, Radosław (1976-) 2004
12 [Recenzja] - Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku / Wijaczka, Jacek (1960-) [Red.] [2003]
13 [Recenzja] - Dzieje klasztoru Norbertanek w Strzelnie do początku XVI wieku / Karczewski, Dariusz [2003]
14 Działalność osadnicza biskupów i kapituły sambijskiej do końca XIV wieku / Biskup, Radosław (1976-) 2002
15 Arengi w XVI-wiecznych dokumentach biskupów i kapituły sambijskiej / Biskup, Radosław (1976-) 2002
16 [Recenzja] - Adalbert von Prag - Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen Europas / Henrix, Hans Hermann (1941-) [Red.] [2000]
17 Początki, organizacja i uposażenie sambijskiej kapituły katedralnej w średniowieczu (XIII-XIV w.) / Biskup, Radosław (1976-) 2000