(1/2)
34 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
goldberg, jacob (1924-)  

[Pomoc]
/
1 The Jewish Question in East-Central Europe / Goldberg, Jacob (1924-) 2009
2 [Recenzja] - Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century: a Genealogy of Modernity / Hundert, Gershon David [2005]
3 Żydzi na gościńcach polskich i obcych w XVII-XVIII wieku / Goldberg, Jacob (1924-) 2005
4 Julian Ursyn Niemcewicz on Polish Jewry / Goldberg, Jacob (1924-) 2005
5 Żydzi polscy XVIII wieku atrakcją dla cudzoziemców / Goldberg, Jacob (1924-) 2005
6 Największy transport handlowy kupców żydowskich w Rzeczypospolitej i ich przygody / Goldberg, Jacob (1924-) 2003
7 [Recenzja] - Żydzi polscy 1648-1772. Źródła / Kaźmierczyk, Adam (1962-) [Red.] [2002]
8 Juden in Polen und Litauen: warum und auf welche Weise geht man ihrer Geschichte nach? / Goldberg, Jacob (1924-) 2002
9 Mojżesz Schorr - historyk polskich Żydów / Goldberg, Jacob (1924-) 2002
10 O budownictwie żydowskim w Polsce w XVII-XVIII wieku / Goldberg, Jacob (1924-) 2002
11 Julian Ursyn Niemcewicz wobec polskich Żydów. Krytyka, chasydyzm, zbliżenia / Goldberg, Jacob (1924-) 2002
12 [Recenzja] - Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów / Tollet, Daniel [2001]
13 Arenda i kredyt. Arendarz żydowski wobec Żydów, mieszczan i władzy dominialnej w małopolskich miasteczkach w XVIII wieku / Goldberg, Jacob (1924-) 2001
14 Die Memoiren des Moses Wasserzug / Jersch-Wenzel, Stefi (1937-2013) [Red.] 2001
15 Armut unter den Juden im alten Polen / Goldberg, Jacob (1924-) 2000
16 Jewish Privileges in the Polish Commonwealth: Charters of Rights to Jewish Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries: Critical Edition of Original Latin and Polish Documents with English Introductions and Notes / Goldberg, Jacob (1924-) [Red.] 19xx
17 [Recenzja] - Ideals Face Reality. Jewish Law and Life in Poland 1550-1655 / Fram, Edward [1999]
18 Die Memoiren des Moses Wasserzug / Jersch-Wenzel, Stefi (1937-2013) [Red.] 1999
19 Die sächsisch-polnische Verbindung und die polnischen Juden / Goldberg, Jacob (1924-) 1998
20 18th Century Memoirs of Polish Jews. Memoirs of Mojżesz Wasercug from Great Poland / Goldberg, Jacob (1924-) 1997
...