(1/3)
59 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
pobog-lenartowicz, anna (1959-)  

[Pomoc]
/
1 Kanonissen auf der Sandinsel von Breslau. Forschungsperspektiven / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2010
2 Klasztor w Kościele średniowiecznym i nowożytnym / Derwich, Marek (1956-) [Red.] 2010
3 Kontakty śląskich kanoników regularnych z klasztorami kanoników regularnych w Czechach i na Morawach w XIV-XV wieku / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2009
4 Miasto czyni wolnym. 790 lat lokacji Opola (ok. 1217-2007) / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) [Red.] 2008
5 Stan badań nad dziejami średniowiecznego Opola / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2008
6 Recepcja kazań Peregryna z Opola w klasztorach śląskich w świetle zachowanych zbiorów bibliotecznych / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2008
7 Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie / Mateja, Erwin [Red.] 2008
8 A czyny ich były liczne i godne pamięci : konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2007
9 Wątki czeskie w kronikach śląskich kanoników regularnych / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2007
10 Mecenat artystyczny Piastów opolskich w średniowieczu / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2007
11 Nie tylko causa Vortret. O wzajemnych kontaktach wrocławskich premonstratensów i kanoników regularnych w średniowieczu / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2007
12 Konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2007
13 Elementy piśmiennictwa pragmatycznego w twórczości śląskich kanoników regularnych w średniowieczu / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2006
14 Postacie ze studni św. Wojciecha / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2006
15 Stan i perspektywy badań nad dominikanami w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska) / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2006
16 Kontakty Arnošta z Pardubic z Kościołem polskim i śląskim / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2005
17 Księżniczki śląskie wobec śląskich klasztorów kanoników regularnych / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2005
18 Obraz Śląska w legendzie obrazkowej o świętej Jadwidze / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2005
19 Formacja intelektualna śląskich kanoników regularnych / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2005
20 Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym / Derwich, Marek (1956-) [Red.] 2005
...