(1/3)
41 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
zamoyski, wladyslaw (1853-1924) #  

[Pomoc]
/
1 Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego / Kwieciński, Mirosław 2009
2 Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2 / Kwieciński, Mirosław 2007
3 Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności / Hetnal, Adam Andrew 2006
4 Władysław hr. Zamoyski i jego wkład w rozwój Zakopanego 2006
5 Polowania w dobrach kórnickich i zakopiańskich Władysława Zamoyskiego. Cz. I / Kwieciński, Mirosław 2005
6 Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1 / Kwieciński, Mirosław 2005
7 Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu / Chałupka, Władysław 2005
8 Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim / Sierpowski, Stanisław (1942-) 2005
9 Na obczyźnie i w kraju. Nauczanie domowe Władysława Zamoyskiego / Adamczyk, Kazimierz 2004
10 Władysław hr. Zamoyski - współtwórca zakopiańskiego "Sokoła" / Roszkowski, Jerzy M. 2004
11 List do Zofii z Grudzińskich Broel-Platerowej z 27 lipca 1913 r. / Zamoyski, Władysław 2003
12 Janowi Władysławowi hrabi Zamoyskiemu / Działyński, Tytus 2003
13 Wychowanie i edukacja Władysława Zamoyskiego / Czachowska, Katarzyna 2003
14 Obrońca polskiej ziemi w Poznańskiem / Wysocka, Barbara 2003
15 Hr. Władysław Zamoyski (1853-1924): "skromny i bogaty - magnat nad magnaty" / Roszkowski, Jerzy M. 2003
16 Ochrona zbiorów Biblioteki Kórnickiej w czasach Władysława Zamoyskiego / Jabłońska, Elżbieta 2003
17 Władysław Zamoyski: Kórnik - Zakopane w rękopiśmiennej spuściźnie rodziny Dzieduszyckich / Karolczak, Kazimierz 2003
18 Władysław Zamoyski w Paryżu w latach I wojny światowej / Sierpowski, Stanisław (1942-) 2003
19 Stan badań nad biografią Władysława Zamoyskiego / Sierpowski, Stanisław (1942-) 2003
20 Władysław Zamoyski 1853-1924 / Sierpowski, Stanisław (1942-) [Red.] 2003
...