(1/3)
49 znalezionych rekordów
Hasła przedmiotowe:
historycy prawa  

[Pomoc]
  /
1 Die Geschichte der Erforschung des osteuropäischen Rechts in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erinnerungen an Boris Meissner (1915-2003) anlässlich des hundertsten Geburtstages von Prof. Dr. Dr. h. c. Boris Meissner / Järvelaid, Peeter (1957-) 2016
2 Der Rechtshistoriker Guido Kisch (1889-1985) / Güde, Wilhelm 2010
3 Profesora Stanisława Płazy [1927-2006] związki z Sądecczyzną / Kiryk, Feliks (1933-) 2009
4 Profesor dr Kazimierz Orzechowski (1923-2009) / Koredczuk, Józef 2009
5 Michał Sczaniecki. Historyk państwa i prawa / Walachowicz, Jerzy (1932-2014) 2008
6 Nikolaus Grass. Einige wissenschaftshistorische Miniaturen aus Briefen und seine Korrespondenz mit dem Prager Juden Guido Kisch / Oberkofler, Gerhard 2008
7 Działalność dydaktyczna profesora Oswalda Balzera [1858-1933] / Pyter, Magdalena 2008
8 Zainteresowania bibliograficzne i bibliofilskie profesora historii prawa Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego (1783-1846) / Koredczuk, Bożena 2008
9 Pro Patria et Scientia Vivere. 50 lat pracy naukowej Profesora Janusza Sondla / Uruszczak, W. 2008
10 Wykaz publikacji prof. dr. hab. Artura Korobowicza 2008
11 Studia i prace Janusza Sondla / Święcicka, P. 2008
12 O kilku matematykach, o których wspomina Janusz Sondel w swym dziele "Zawsze wierny" / Pelczar, Andrzej 2008
13 Profesor Artur Korobowicz - historyk ustroju i prawa / Witkowski, W. 2008
14 Oswald Balzer (1858-1933) / Wierzbicki, Andrzej (1942-) 2007
15 Przemysław Dąbkowski (1877-1950) / Ciara, S. 2007
16 Rodem z Kęt - życiem dla Krakowa / Matejko, Zbigniew 2007
17 Wybitni przedstawiciele kultury europejskiej. Przemysław Dąbkowski [1877-1950] - uczony, pisarz, podróżnik / Nowacki, Roman 2006
18 Wojciech Maria Bartel 1923-1992. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 15 listopada 2002 r / Uruszczak, Wacław [Red.] 2006
19 Moje wspomnienie o profesorze Wojciechu Marii Bartlu / Wójcikiewicz, Józef 2006
20 "Ars boni et aegui servitor". Wojciech Maria Bartel - historyk prawa angielskiego, kościelnego, polskiego / Uruszczak, Wacław 2006
...