(1/1)
1 znalezionych rekordów
Hasła przedmiotowe:
malba na porcelanu  

[Pomoc]
  /
1 Daniel a Ignác Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu / [Ed]: Brožková, Helena [Red.] 2009