(1/1)
16 znalezionych rekordów
Hasła przedmiotowe:
osady na kulech (pilotach)  

[Pomoc]
  /
1 Modernių metodų panaudojimas Luokesų polinių gyvenviečių tyrimams / Motuzaitė-Matuzevičiūtė, Giedrė 2004
2 Žemaitiškės 2-oji polinė gyvenvietė / Girininkas, Algirdas 2004
3 XIX-wieczne badania osiedli nawodnych z jezior Orzysz i Szostal [recte: Szóstak]. Kilka uwag o dokumentacji polowej i efektach opracowań szczątków kostnych / Gackowski, Jacek 1999
4 Zwierzęcy materiał kostny z halsztackiego osiedla nawodnego w Pieczarkach, gmina Giżycko / Gręzak, Anna 1998
5 Szczątki zwierzęce z halsztackiego osiedla nawodnego w Mołtajnach, gmina Barciany / Gręzak, Anna 1998
6 Przedmioty użytkowe z osady nawodnej kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stanowisko 1) / Mackiewicz, Adam 1995
7 Skład gatunkowy kopalnych wioślarek z rdzenia osadów biogenicznych wydobytego z osady ludności kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1) / Polcyn, Ilona 1995
8 Uwagi dotyczące datowania niektórych osad nawodnych północno-wschodniej Polski / Gackowski, Jacek 1995
9 Skład taksonomiczny węgli drzewnych z osady nawodnej kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1) / Stępnik, Tomasz 1995
10 Pszenica orkisz ("Triticum spelta") i jęczmień zwyczajny ("Hordeum vulgare") z osady nawodnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach woj. Olsztyn (stan. 1) / Polcyn, Marek 1995
11 Wstępne badania dendrochronologiczne osiedla nawodnego kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1) / Zielski, Andrzej 1995
12 Charakterystyka ceramiki naczyniowej z osiedla nawodnego kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stanowisko 1) / Sosnowska, Alina 1995
13 Współczesna szata roślinna terenu osadniczego z wczesnej epoki żelaza w rejonie Jeziora Arklickiego, woj. Olsztyn / Zielski, Andrzej 1995
14 Rodzaje drewna użytego do wzniesienia osiedla nawodnego kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1) / Gackowski, Jacek 1995
15 Relikty zabudowy mieszkalno-obronnej osiedla nawodnego kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Mołtajnach, woj. Olsztyn (stan. 1) : Charakterystyka planigraficzno-stratygraficzna zalegania struktur drewnianych i próba ich rekonstrukcji / Gackowski, Jacek 1995
16 Badania weryfikacyjne osiedli nawodnych i ich wartość dla rekonstrukcji środowiska naturalnego i kulturowego / Łapo, Jerzy M. 1995