(1/3)
56 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Grodecki, Roman  

[Pomoc]
/
1 Roman Grodecki (1889-1964) / Wyrozumski, Jerzy 2013
2 Zwischen wissenschaftlichem Anspruch und nationalem Interesse. Die Darstellung der mittelalterlichen schlesischen Geschichte in der "Historja Śląska" (1933) und der "Geschichte Schlesiens" (1938) / Felsch, Corinna 2010/2011 [2013]
3 Polityka pieniężna Piastów / Grodecki, Roman 2009
4 Kronika polska / Gallus Anonymus (1065-~1116) 2008
5 Księga henrykowska / Grodecki, Roman [Red.] 2004
6 Kronika polska / Gallus Anonymus (1065-~1116) 2003
7 Dzieje Polski średniowiecznej : w dwuch tomach / Grodecki, Roman 19XX
8 Kongres krakowski w roku 1364 / Grodecki, Roman 1995
9 Grodecki Roman (21 IV 1889 Rzeszów - 17 IV Kraków) / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 1994
10 Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow czyli Księga Henrykowska / Grodecki, Roman [Red.] 1991
11 Księga Henrykowska. Wydanie popularne 1990
12 Kronika polska / Gallus Anonymus (1065-~1116) 1982
13 Sprawa Św. Stanisława / Grodecki, Roman 1979
14 Roman Grodecki o średniowiecznym Krakowie / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 1978
15 Polska piastowska / Grodecki, Roman 1969
16 Prace dziejów Polski feudalnej. Ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznice urodzin 1960
17 Wybór źródeł do dziejów społeczno-gospodarczych Polski feudalnej / Grodecki, Roman 1959
18 Rachunki wielkorządowe krakowskie z r. 1471 / Grodecki, Roman [Red.] 1951
19 Księga henrykowska / Grodecki, Roman [Red.] 1949
20 Powstanie polskiej świadomósci narodowej / Grodecki, Roman 1946
...