Lista z indeksu: Hasła przedmiotowe

153 polityka dynastyczna
1 polityka dynastyczna #
1 polityka finansowa
1119 polityka gospodarcza
1 polityka gospodarcza #
1 polityka i bezpieczenstwo -> polityka bezpieczenstwa i bezpieczenstwo wewnetrzne
1 polityka i kosciol -> polityka koscielna
1 polityka i kultura -> polityka kulturalna
1 polityka i oswiata -> polityka oswiatowa
1 polityka i religia -> polityka wyznaniowa
1 polityka i sport -> polityka sportowa
2 polityka integracyjna polska
3 polityka integracyjna rumunska
1 polityka integracyjna rumunska #
51 polityka integracyjna wegierska