Ausschnitt aus dem Register Geographische Schlagwörter

4 stockholm se
1 stockmannshofstukmani
1 stoczek klasztorny/lidzbark warminski -> stoczek/lidzbark warminski
10 stoczek/lidzbark warminski
1 stoczek/lidzbark warminski #
25 stod/plzen
1 stod/plzen #
2 stodolsko/wollstein
1 stodolsko/wollstein #
2 stodolsko/wolsztyn
1 stodolsko/wolsztyn #
2 stodoly k. raciborza
1 stodoly/kruszwica #
1 stodulky z. o. okres klatovy
1 stoeblau/krappitz