Lista z indeksu: Hasła geograficzne

140 swiete cesarstwo rzymskie (-1803/1806)
1 swiete cesarstwo rzymskie (-1803/1806) #
1 swiete cesarstwo rzymskie (-1803/1806) |-> niemcy
1 swiete cesarstwo rzymskie (-1803/1806) |-> rzesza niemiecka (1871-1945)
1 swietla ob der sazau -> swetla a.d. sazawa
1 swietno/wolsztyn
1 swietno/wolsztyn #
82 swietochlowice
1 swietochlowice #
5 swietochlowice, powiat
1 swietochlowice, powiat #
4 swietochlowice-chropaczow
1 swietochlowice-chropaczow #
16 swietochlowice-lipiny
1 swietochlowice-lipiny #