Lista z indeksu: Czasopisma

13 pamietnik teatralny
2 pamietnik teatralny ; 41 <1992>
3 pamietnik teatralny ; 45 <1996>
1 pamietnik teatralny ; 46 <1997>
1 pamietnik teatralny ; 47 <1998>
3 pamietnik teatralny ; 48 <1999>
9 pamietnik teatralny ; 50 <2001>
33 pamietnik teatralny ; 51 <2002>
29 pamietnik teatralny ; 52 <2003>
34 pamietnik teatralny ; 53 <2004>
31 pamietnik teatralny ; 54 <2005>
7 pamietnik teatralny ; 55 <2006>
22 pamietnik teatralny ; 55 <2007>
1 pamietnik teatralny ; 56 <2007>
17 pamietnik teatralny ; 57 <2008>