Ausschnitt aus dem Register Namen von Personen

1 polerecky, jan ladislav (1748-1830) #
1 polerecky, jan ladislav (1748-1830) ##
1 poles, stephan
1 polescuk, vadim vladimirovic
1 polese, abel
3 poleshchuk, vadim
1 polesinski, wladyslaw (1906-1939) #
1 polesinski, wladyslaw (1906-1939) ##
1 poleska, ewa -> petelska, ewa
2 poleska, paulina
18 poleski, jacek
1 poleski, maciej
1 polesny, herbert
1 polesny, k
3 polesny, karel