Lista z indeksu: Klasyfikacja

7 13.03.krakow.04.05 = Historia poszczególnych regionów i miejscowości :: Miejscowości - Nauki pomocnicze historii i pokrewne :: Dyplomatyka, paleografia, epigrafika
17 13.03.krakow.04.06 = ... - Nauki pomocnicze historii i pokrewne :: Genealogia, sfragistyka, heraldyka
8 13.03.krakow.04.07 = ... - Nauki pomocnicze historii i pokrewne :: Numizmatyka
9 13.03.krakow.04.08 = ... - Nauki pomocnicze historii i pokrewne :: Geografia historyczna, kartografia
20 13.03.krakow.04.09 = ... - Nauki pomocnicze historii i pokrewne :: Ikonografia
2 13.03.krakow.04.10 = ... - Nauki pomocnicze historii i pokrewne :: Statystyka, metrologia
8 13.03.krakow.05.01 = ... - Pradzieje / archeologia :: Ogólne
12 13.03.krakow.05.02 = ... - Pradzieje / archeologia :: Do okresu wędrówek ludów
3 13.03.krakow.05.03 = ... - Pradzieje / archeologia :: Średniowiecze
49 13.03.krakow.06.01 = ... - Część chronologiczna :: Ogólne
40 13.03.krakow.06.02 = ... - Część chronologiczna :: Średniowiecze
8 13.03.krakow.06.03.01 = ... - Część chronologiczna :: Czasy nowożytne :: Ogólne
9 13.03.krakow.06.03.02 = ... - Część chronologiczna :: Czasy nowożytne :: Prusy: 1525/26-1660 / Pomorze Zachodnie: 1534-1648 / Śląsk: 1526-1742 / Czechy i Morawy: 1526-1620 / Słowacja: 1526-1606 / Wielkopolska: 1506-1793 / Polska: 1506-1668 / Litwa: 1506-1668 / Węgry: 1526-1687 / Estonia: 1561-1629 / Łotwa: 1526-1561
3 13.03.krakow.06.03.03 = ... - Część chronologiczna :: Czasy nowożytne :: Prusy: 1660-1772 / Pomorze Zachodnie: 1648-1815 / Śląsk: 1742-1815 / Czechy i Morawy: 1620-1792 / Słowacja: 1606-1780 / Wielkopolska: 1793-1815 / Polska: 1668-1795 / Litwa: 1668-1795 / Węgry: 1687-1868 / Estonia: 1629-1721 / Łotwa: 1561-1721
34 13.03.krakow.06.03.04 = ... - Część chronologiczna :: Czasy nowożytne :: Prusy: 1772-1918 / Pomorze Zachodnie: 1815-1918 / Śląsk: 1815-1918 / Czechy i Morawy: 1792-1918 / Słowacja: 1780-1918 / Wielkopolska: 1815-1918 / Polska: 1795-1918 / Litwa: 1795-1918 / Węgry: 1868-1918 / Estonia: 1721-1918 / Łotwa: 1721-1918