Ausschnitt aus dem Register Sachschlagwörter

349 kommissionen, historische
1 kommissionen, historische #
70 kommunaalpoliitika
1 kommunaalpoliitika #
1 kommunale partnerschaft -> kreispartnerschaften
70 kommunalis politika
1 kommunalis politika #
1 kommunalpartnerschaft -> kreispartnerschaften
70 kommunalpolitik
1 kommunalpolitik #
1 kommunalwirtschaft -> wirtschaft, kommunale
1 kommunikations-mix
1 kommunikationstraining
1 kommunismus -> sozialismus/kommunismus
87 kommunista hatalomatvetel (1948)