(1/2)
38 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Adamová, Karolina  

[Pomoc]
/
1 The symbolism of political power at the time of the Czech Monarchy of the estates / Adamová, Karolina 2012
2 [Recenzja] - 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody / Just, Jiří [2010]
3 [Recenzja] - 5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška stavovského povstání / Čechura, Jaroslav (1952-) [2010]
4 [Recenzja] - O české státnosti. Úvahy a polemiky. Díl 3. Demokratický a laický stát / Pavlíček, Václav [2010]
5 [Recenzja] - Menšiny a právo v České republice / Petráš, René [Red.] [2010]
6 První česká federativní ústava z roku 1619 / Adamová, Karolina 2009
7 První česká federativní ústava z roku 1619 / Adamová, Karolina 2009
8 Úřad defenzorů na počátku 17. století / Adamová, Karolina 2009
9 Vývoj československého práva 1945-1989 / Adamová, Karolina 2008
10 Obraz ideálního panovníka v písemnictví českého státu 14.-16. století / Adamová, Karolina 2008
11 Svatý Ivo a svatá Aja ve světle českého výtvarného umění / Adamová, Karolina 2008
12 Občanská práva a svobody v rakouských ústavách 19. století / Adamová, Karolina 2006
13 [Recenzja] - Právní dějiny na území České republiky. Vysokoškolská učebnice / Bílý, Jiří L. [2005]
14 Dějiny českého soudnictví od počátkůčeské státnosti do roku 1938 / Adamová, Karolina 2005
15 Spravedlnost v českém výtvarném umění / Adamová, Karolina [Red.] 2004
16 Spravedlnost v českém výtvarném umění / Adamová, Karolina 2004
17 Cenzurní zásahy do české kultury v letech 1948-1989 / Adamová, Karolina 2004
18 Souveränität und Gesamtstaat im Werk des Johannes Althusius und dessen Beziehung zur tschechischen Konföderation von 1619 / Adamová, Karolina 2002
19 Malá encyklopedie českých právníků / Adamová, Karolina 2002
20 Dějiny soukromého práva ve střední Evropě. Stručný nástin / Adamová, Karolina 2001
...