(1/2)
35 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Alabrudzinska, Elzbieta (1966-)  

[Hilfe]
/
1 Loyalitätsprobleme von Protestanten in den Ostgebieten Polens / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2014
2 Der Protestantismus in Polen in den Jahren 1918 - 1939 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2010
3 Znaczenie kwestii wyznaniowych w działalności narodowo-politycznej Niemców w II Rzeczypospolitej / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2006
4 Życie religijne Niemców w Bydgoszczy 1920-1945 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2006
5 Ewangelicy na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2006
6 Stosunki religijne w Toruniu (1920-1939) / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2006
7 Kościoły protestanckie wobec powrotu ziem zaboru pruskiego do Macierzy / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2005
8 Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2004
9 Mniejszości religijne na terenie województw pomorskiego i gdańskiego w latach 1945-1950 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2004
10 Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2004
11 Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2004
12 Die Protestanten in den Ostgebieten der Zweiten Polnischen Republik / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2003 [2005]
13 Erinnerungen an Bromberg. Wspomnienia o Bydgoszczy / Cohn, Alfred 2003
14 Erinnerungen an Bromberg. Wspomnienia o Bydgoszczy / Cohn, Alfred 2003
15 Religious minorities in the Province of Pomerania and the Province of Gdańsk from 1945 to 1950 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2002
16 Misje chrześcijańskie wśród Żydów w Polsce w latach 1918-1939 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2002-2003 [2003]
17 Erinnerungen an Bromberg / Cohn, Alfred 2001
18 Duszpasterstwo ewangelickie w Wojsku Polskim w latach 1919-1939 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2001
19 Geschichte des Protestantismus in Polen. Archivführer 2001
20 Der Protestantismus in den Ostgebieten Polens in den Jahren 1921-1939 / Alabrudzińska, Elżbieta (1966-) 2000
...