(1/4)
68 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Baczkowski, Krzysztof (1938-)  

[Hilfe]
/
1 Kollegien an der Krakauer Universität im 15. und 16. Jahrhundert. Ihre Entstehung und Entwicklung / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2011
2 Wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu z okazji 70-lecia urodzin (Kraków, 5 października 2008); "Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych" - międzynarodowa konferencja (Niepołomice, 6-8 października 2008) / Smołucha, Janusz 2009
3 Wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu z okazji 70-lecia urodzin (Kraków, 5 października 2008), "Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych" - międzynarodowa konferencja (Niepołomice, 6-8 października 2008) / Smołucha, Janusz 2009
4 Polityka Zygmunta Luksemburskiego wobec Polski w dwu pierwszych dekadach XV wieku a Mikołaj Trąba / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2009
5 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego / Długosz, Jan (1415-1480) 2009
6 Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego / Baczkowski, Krzysztof (1938-) [Hrsg.] 2008
7 "Panowie przyrodzeni" a elekcyjność tronu w Polsce średniowiecznej / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2008
8 "Institut für Osteuropäische Geschichte" - międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie działalności (Wiedeń, 30 września-2 października 2007) / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2008
9 Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin / Smołucha, Janusz [Hrsg.] 2008
10 Grzegorz z Sanoka w opinii potomnych (okres staropolski) / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2008
11 Komunikacja dyplomatyczna między Polską a Czechami w dobie jagiellońskiej - jej formy i sposoby realizacji / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2008
12 Bibliografia prac prof. dr. hab. Krzysztofa Baczkowskiego 2008
13 Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego / Baczkowski, Krzysztof (1938-) [Hrsg.] 2007
14 Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego / Baczkowski, Krzysztof (1938-) [Hrsg.] 2006
15 Stosunki księstwa oświęcimskiego i zatorskiego z Koroną Czeską w poźnym średniowieczu / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2006
16 Zbigniew Oleśnicki wobec II unii polsko-węgierskiej 1440-1444 / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2006
17 Religijność Jana Długosza i jego fundacje kościelne / Baczkowski, Krzysztof (1938-) 2006
18 Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego / Baczkowski, Krzysztof (1938-) [Hrsg.] 2005
19 [Rezension] - Bawarski narzeczony. Szkice z historii Bawarii i Polski / Elsholz, Magda [2005]
20 [Rezension] - Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša / Gładkiewicz, Ryszard (1944-) [Hrsg.] [2005]
...