(1/1)
2 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Bares, Petr  

[Hilfe]
/
1 Současný stav fresky V. V. Reinera a problémy spojené s její instalací v duchcovském pavilonu / Bareš, Petr 2008
2 Problematika a způsoby restaurování schodištních cyklů Velké věže hradu Karlštejna. Technologie maleb na základě provedených průzkumů. (Dokumentace postupující destrukce maleb na základě dostupných historických pramenů za posledních 170 let) / Bareš, Petr 2006