(1/3)
53 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Baron, Roman  

[Hilfe]
/
1 Kontrowersje historyczne: Kim jest Górnoślązak? / Baron, Roman 2011
2 [Rezension] - České menšiny v Evropě a ve světě / Vaculík, Jaroslav (1947-) [2010]
3 [Rezension] - Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. 1. (1940-1941) / Němeček, Jan (1963-) [Hrsg.] [2009]
4 [Rezension] - Češi v cizině 1850-1938 / Vaculík, Jaroslav (1947-) [2009]
5 Między Polską i Czechami : w optyce historyka z Brna / Baron, Roman 2009
6 Poznaňská konference Czesi o sobie i sąsiadach / Baron, Roman 2009
7 Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna / Baron, Roman 2009
8 Obraz Čechů v polské společnosti. Příklad Haliče / Baron, Roman 2009
9 Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna / Baron, Roman 2009
10 Obraz Czecha w społeczeństwie polskim. Przykład Galicji / Baron, Roman 2009
11 [Rezension] - Archiv Spolku Česká beseda ve Lvově (1867-1936) : K 140. výročí založení spolku Česká beseda ve Lvově / Topinka, Evžen. [Hrsg.] [2008]
12 Česko/československo-polské vztahy v moderních dějinách v zahraniční historiografii (stav bádání na počátku 21. století) / Baron, Roman 2008
13 Česko/československo-polské vztahy v moderních dějinách v zahraniční historiografii. (Stav bádání na počátku 21. století) / Baron, Roman 2008
14 Bracia czescy w Polsce w świetle prac Jaroslava Bidla. (Z rozważań nad problemem komunikacji) / Baron, Roman 2008
15 Czesi w Galicji a kwestia kształtowania się obrazu społeczeństwa czeskiego wśród Polaków. Rozważania wstępne / Baron, Roman 2008
16 Wzajemne postrzeganie się Polaków i Czechów na przykładzie polskich i czechosłowackich elit politycznych na emigracji (1919-1945) / Baron, Roman 2007
17 Kultura polityczna we współczesnej historiografii polskiej (z punktu widzenia historyka z Brna) / Baron, Roman 2007
18 Ke kontaktům českých a polských historiků na prahu moderního dějepisectví / Baron, Roman 2007
19 Polsko-české/československé vztahy a polská menšina v zahranični historiografii (stav bádání na počatku 21. stoleti) : Polska mniejszość a czesko-polskie relacje w zagranicznej historiografii (stan badań na początku 21. stulecia) / Baron, Roman 2007
20 [Rezension] - Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce / Čapka, František [2006]
...